Bløtgjødsel, husdyrenes faste ekskrementer og urin lagret sammen, ofte også med større eller mindre mengder strø og vann fra husdyrrom og melkeanlegg. Vanlig form for husdyrgjødsel som har skapt betydelige miljøproblemer både under spredning, i form av jordpakking, og etterpå gjennom avrenning, fordamping og sterk lukt.