Lamproitt, en gruppe mørke dag- eller gangbergarter, rike på kalium og magnesium. Lamproitt i vulkanske eksplosjonsrør kan inneholde bruddstykker av diamantførende bergarter.