L'istesso tempo, samme tempo, det vil si at grunnslaget beholder sin tidsverdi ved skifte av taktart. Ved overgang fra for eksempel 2/4- til 6/8-dels takt, blir en punktert firedelsnote i 6/8-dels takt like lang som firedelsnoten i 2/4-dels takt.