Løkmidd, middart i familien Acaridae. 0,4–1 mm lang, glatt og fargeløs eller svakt brun. Lever i kolonier mellom løkskjellene, hvor de suger saft. Vanligst på skadde deler av ulike blomsterløk, særlig narsiss og hyasint.