Kvarter, (sjømil.). Vaktkvarter. Et orlogsfartøys besetning er inndelt i vaktkvarter. Ved tre vaktkvarter betegnes disse rødt, hvitt og blått kvarter, ved to vaktkvarter: kongens og dronningens kvarter.