Fellesbetegnelse for mikroskopisk små krystallpartikler som ikke har fått en fullt utviklet form. Krystallitter finnes i flere glassførende bergarter. Litt større partikler, ofte med god krystallform, kalles mikrolitter og kan identifiseres som mineraler: f.eks. feltspat, hematitt.