I daglig tale en særlig skarp og inngående avhøring.