Kryosfæren, den frosne delen av jordens overflate der vann finnes i fast form i form av isbreer, snødekke, tele, permafrost, havis og islagte innsjøer.