Kostøkonom, yrkesutøver som planlegger, organiserer og leder arbeidsoppgaver innenfor kost- og ernæringsfag, både i offentlig og i privat sektor. De fleste kostøkonomer arbeider i overordnede stillinger ved institusjonskjøkken, f.eks. i sykehus, sykehjem, skoleinternater, fengsler, soldatforlegninger eller som konsulenter i næringsmiddelsektoren. Utdanning tilbys ved Høgskolen i Akershus.