Kosoblomster, de tørrede hunnblomstene av Hagenia abyssinica i rosefamilien fra Øst- og Sentral-Afrika; har vært benyttet som et middel mot bendelorm.