korrelasjon (psykologi)

Artikkelstart

Korrelasjon er samvariasjon mellom to mål (variabler), for eksempel intelligens (IQ) og karakterer.

Samvariasjonen kan beregnes på ulike måter, den vanligste er Pearsons korrelasjonskoeffisient, r. Korrelasjonen mellom to målte variabler kan variere mellom +1 og -1, hvor tallstørrelser som nærmer seg +1 eller -1 beskriver henholdsvis sterk positiv eller sterk negativ korrelasjon. En korrelasjon nær 0 innebærer svak eller fraværende samvariasjon.

En positiv korrelasjon innebærer at økning i en variabel (IQ) er assosiert med økning i en annen (skolekarakterer). Eksempelvis kan vi anta at det er en relativt sterk positiv korrelasjon mellom IQ og skolekarakterer.

Motsatt vil en negativ korrelasjon innebære at økning i en variabel er assosiert med reduksjon i en annen. Eksempelvis kan vi anta at det er en negativ korrelasjon mellom skolefravær og karakterer.

Korrelasjoner betegnes som svake, moderate eller sterke. For psykologiske mål ses eksempelvis en korrelasjon på 0,15 som svak, en på 0,35 er moderat, mens en på 0,55 er høy.

Korrelasjon må ikke sammenblandes med kausalitet (årsak-virkning). Vi kan finne at det er en samvariasjon mellom livskvalitet og helse, men tolkningen av en slik samvariasjon må gjøres med forsiktighet. Er det god helse som fører til god livskvalitet, eller er det god livskvalitet som fører til god helse? Eller kan det tenkes at disse målene samvarierer fordi en tredje, ikke-målt størrelse, forårsaker begge?

Svært mye interessant kunnskap innen psykologien foreligger i form av dokumenterte korrelasjoner mellom fenomener (se forskningsmetoder). Dokumenterte korrelasjoner kan i sin tur følges opp med nærmere analyser, for eksempel ved hjelp av eksperimenter, for å kartlegge kausalitet. Eksempelvis har forskning dokumentert en korrelasjon mellom observert vold og egen aggresjon. Fra dette kan man ikke uten videre trekke den slutning at det er observasjon av vold som fører til økt egen aggresjon (det kan like gjerne være motsatt, at personer med høyt aggresjonsnivå liker å observere vold). Eksperimenter kan avklare slike spørsmål.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg