Kontakttermometer, kvikksølvtermometer med minst to innsmeltede elektriske kontaktpunkter, slik at kvikksølvet ved en viss temperatur slutter eller bryter en strømkrets, som f.eks. kan styre en termostat.