Konsekutiv, som følger etter hverandre i regelbunden orden, uten mellomrom; som følger på noe annet. Jf. konsekutiv tolking.