Høynivåspråk, programmeringsspråk for datamaskiner på nivået mellom assemblerspråk og fjerdegenerasjons verktøy. Assembler krever at programmereren spesifiserer hver enkelt instruksjon som datamaskinen skal utføre. Høynivåspråk ble laget for at programmeringen skulle kunne gjøres uavhengig av prosessorens instruksjonssett, og i stedet gjenspeile problemene som skulle løses. Programmer som er skrevet i et høynivåspråk må oversettes til maskinkode av et eget program for å kunne kjøres. Hvis hele programmet må oversettes før kjøring, kalles oversettelsesprogrammet kompilator og språket er et kompilertspråk. En annen mulighet er å la oversettelsesprogrammet oversette programmet én linje av gangen. Da kalles oversettelsesprogrammet en tolker og man snakker om et tolketspråk. Basic og Java er de mest utbredte tolkede språkene. Andre kjente høynivåspråk – Cobol, Fortran, Ada, Pascal, C, Modula-2 – er kompilerte språk. En utvikling i senere år er kompilerbare Basic-dialekter, der programmereren selv kan velge å distribuere enten kildekode eller kompilert kode.