For å få vitnemål i videregående opplæring må en elev ha fullført og bestått et treårig løp som gir studie- eller yrkeskompetanse. Det er skolen der en elev fullfører og består opplæringen, som skriver ut vitnemålet. Dersom eleven tar privatisteksamener etter at han sluttet, og vil ha disse påført på vitnemålet, er det skolen han har vært elev ved, som skriver ut nytt vitnemål.