Samling av personer som (frivillig eller tvunget) for lengre eller kortere tid er anbrakt på et bestemt sted (feriekoloni, arbeidskoloni).