Arbeidskoloni, et anlegg for å skaffe hjemløse fast bosted og arbeid. Norsk misjon blant hjemløse opprettet flere arbeidskolonier for hjemløse på begynnelsen av 1900-tallet.