Kolmunn, mørk dypvannsform av røye, med svart munnhule. Finnes i Randsfjorden og kan veie i overkant av 10 kg.