Dypvannsrøye, vanlig betegnelse for dyptlevende røyer i våre store innsjøer, se røye.