Den del av et spektralapparat hvor den innkommende strålen samles til en parallell strålebunt. I optiske spektrometre består kollimatoren som regel av en spalte og en samlelinse. I partikkelspektrometre kan kollimatoren enten være en elektrostatisk eller magnetisk linse, eller en kanal eller et rør som begrenser strålen. Kollimator brukes også som betegnelse på en fast lyskilde med linser, som anvendes for å justere opplinjeringen av andre optiske instrumenter.