Koff, flatbunnet seilfartøy med en eller to master, særpreget ved en særlig fyldig utforming av baug og akterende. Koff er utstyrt med en opptrekkbar bidevindskjøl, såkalt lebord eller sverd, på hver side midtskips. Under bidevindsseilas svinges det lebord som er på le side ned i sjøen og hindrer derved avdriften.