Klepper, person som tilrettelegger forholdene for stangfiske etter anadrom laksefisk i et vassdrag. Klepperen har kunnskap om fiskeplassene i elven, beste fisketider, agn m.m., ror båten og berger fangsten om bord i båten.