Kleimjord, jordart dannet ved oversvømmelse langs elvebredd, f.eks. langs Glomma i Solør. Hører til siltjordgruppen og inneholder finsand og en del organiske rester.