Kefirmelk, ku- eller geitemelk som har gjæret ved tilsetting av kefirkorn. Hjemsted er Kaukasia og Sør-Russland. Blant muslimene ble den betraktet som en gudedrikk, og kefirkornene var «profetens hirse». De inneholder bl.a. melkesyrebakterier og ulike gjærarter. Kefirmelk har en frisk, syrlig smak og antas å ha gunstige dietetiske virkninger, men disse er ikke dokumentert. Inneholder mer B-vitaminer enn vanlig surmelk. Se melk.