Kartove, 1500-tallets betegnelse for metallkanoner av større kalibre og moderat lengde. Vanligvis delt i hel-kartove 48 pund, 3/4-kartove 36 pund og ½-kartove 24 pund.