Gendarm, politimann i et militært organisert politi, gendarmeri, som særlig gjør tjeneste i landdistriktene. Opprinnelig betegnelse på de franske adelsmenn som tjente i kongenes livvakt, fra 1445 den offisielle benevnelse på et elitekorps av tungtbevæpnede lanseryttere; i 1792 ble betegnelsen overført på et nyopprettet korps (maréchaussée) hvis hovedoppgave var å overvåke den indre sikkerhet, særlig på landsbygda. I denne moderne form ble gendarmeriet også innført i en rekke andre europeiske land. I enkelte land kalles militærpolitiet feltgendarmer.