Kalving, det at det løsner isblokker fra en isbre som ender i vann (i en innsjø eller i havet); se kalv-is. Isen som brytes løs og flyter i vannet kalles isfjell. Når isbreer kalver oppstår det gjerne et høyt brak eller drønn før isblokker brytes løs og styrter ut i vannet. Når isen treffer vannet, kan det dannes farlige bølger.