Kålpyralide, sommerfuglart i familien pyralider (Pyralidae). Den har lyst okergule vinger med fire mørke tverrbånd; 2,5–3 cm vingespenn. Larvene blir opptil ca. 2 cm lange som fullvoksne, tykkest på midten, gulgrønn med tre mørkere lengdestriper og spredte, lange, lyse hår ut fra en mørk vorte. Vanlig sør for Dovre. Larven av 2. generasjon (juli–august) kan lokalt gjøre en del skade på blomkål, hodekål m.fl. ved at de gnager i selve hodene.