Joint venture, et samarbeidsprosjekt der to eller flere foretak, gjerne fra forskjellige land, deler eierskap, kontroll og risiko.