Radering er en fellesbetegnelse på de grafiske dyptrykksteknikkene koldnål og etsning, se grafikk.