Innfødt, betegnelse for person som er født, oppvokst og fortsatt bosatt på et bestemt sted eller i et bestemt land, til forskjell fra innflyttere, innvandrere eller besøkende. Betegnelsen brukes ofte i nedsettende betydning, spesielt om folk i den tredje verden og om minoritetsgrupper som indianerne i USA og Australias opprinnelige befolkning. På samme måte brukes ofte betegnelsen «innfødte folk» som synonym for urbefolkninger.