Ingeniørhøyskole, høyskole som gav treårig teknisk utdanning for ingeniører. I 1994 ble ingeniørhøyskolene sammen med de andre regionale høyskolene integrert i de statlige høyskolene. Se høyskole og ingeniør.