Indianergobi, akvariefisk i sovekutlingfamilien (Eleotridae) i ordenen piggfinnefisk. Fargesterk, blir 6 cm. Svært fredelig fisk fra Ny Guinea. Krever et rolig miljø med gjemmesteder. Levende eller frossent fôr. Eggene legges i små huler hvor de voktes av hannen. Temperatur ca. 25 °C.