Illiberal, smålig, gjerrig; frihetsfiendtlig; som ikke er frisinnet.