utskrivning

Utskrivning, innrullering av utskrivningspliktige menn i Vernepliktsverkets ruller, deres klassifisering etter tjenestedyktighet og andre forutsetninger for tjeneste, samt deres fordeling til de forskjellige rulleførende avdelinger og institusjoner i Forsvaret og til Sivilforsvaret. Utskrivningspliktige er alle norske mannlige statsborgere som oppholder seg i riket og som ikke åpenbart er helt udyktige til militærtjeneste. En norsk mannlig statsborger er etter utskrivning vernepliktig fra 1. jan. i det år han fyller 19 til utgangen av det år han fyller 44. I krig eller når krig truer kan Kongen bestemme at utskrivningsplikten skal inntre til andre tider en disse. Likeledes kan Kongen under slike forhold bestemme at utskrivningsplikten skal omfatte også menn utenfor riket og gi nærmere regler om fremgangsmåten ved utskrivningen. Når vektige velferdsgrunner foreligger, kan utskrivningspliktige i fredstid etter nærmere bestemmelser av Kongen gis utsettelse med utskrivning. Utsettelse kan ikke uten i særlige tilfelle gis for lengre tid enn tre år. Menn som oppholder seg i utlandet, blir utskrivningspliktige straks de kommer tilbake til landet.

Utskrivning foretas på grunnlag av oppgaver fra Statistisk sentralbyrå som kontrolleres av innrulleringsnemnder. De utskrivningspliktige innkalles så til sesjon hvor en klassifiseringsnemnd foretar legeundersøkelse, psykiske og fysiske kapasitetsprøver og for øvrig registrerer nødvendige opplysninger om bl.a. utdanning, yrke, ønske om tjeneste og andre forhold av betydning for riktig plassering i tjeneste. Ved klassifisering utleveres vernepliktsbok som bl.a. viser den vernepliktiges tjenestedyktighet. Klassifiseringen gir grunnlag for fordeling av utskrivningspliktige. Se også verneplikt og Vernepliktsverket.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg