Hvitbrokete, kalles hvit- eller gulflekkede blader som forekommer hos visse planter. Flere dyrkes som prydplanter nettopp på grunn av denne egenskapen, f.eks. grønnrenner som har hvitstripede blad, og japanbeinved, Euonymus japonica. De lyse partiene mangler kloroplaster (klorofyllkorn) og kan ikke assimilere karbondioksid. Hvitbrokete blad skyldes enten arvelige egenskaper eller de kan fremkomme ved virusangrep.