Hvitaksfly, sommerfuglart i familien nattfly. Fargen er svært variabel, fra kontrastrikt gråhvitt og rustbrunt til nærmest ensfarget svart, men nyremerket på forvingene er oftest lyst kantet. Vingespennet er 24–34 mm. Arten flyr i Sør-Norge nord til Trøndelag fra juli til august og legger egg på gress og korn. Larven gnager seg inn i strået og ned mot rothalsen hvor den overvintrer. Plantene dør. Angrep på nye planter fortsetter om våren og forårsaker hvitaks. Arten er et fryktet skadedyr som dog hittil ikke har gjort alvorlig skade i Norge.