Hvit potetcystenematode, rundormart i familien Heteroderidae. Tilsvarer stort sett gul potetcystenematode, men regnes som en mer aggressiv art og har en mer nordlig utbredelse. Den ble påvist hos oss i 1973, og det er etter hvert funnet angrep på noen få lokaliteter i Sør-Norge. Opptrer med 3 raser (patotyper), og det er hittil ikke kjent resistente potetsorter mot dem. Om tiltak, se under gul potetcystenematode.