Et polynom f(x1, ..., xn) av grad r av n variable er homogent hvis f(tx1, ..., txn) = tr·f(x1, ..., xn) for enhver variabel t. For eksempel er f(x, y) = x2 + y2 et homogent polynom av 2. grad, etter som f(tx, ty) = t2x2 + t2y2 = t2(x2 + y2).