Homocystein, 2-amino-4-merkaptobutansyre, aminosyre som ikke inngår i proteiner, men deltar i overføringen av metylgrupper i cellene og i biosyntesen av aminosyren cystein. Når homocystein mottar en metylgruppe, omdannes homocystein til aminosyren metionin.