Klinisk kjemi

Fagansvarlig

Peter Kierulf

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 141 artikler: