Heureka, et utrop som er tillagt Arkimedes. Mens han satt i badekaret skal han ha oppdaget loven om legemers oppdrift (arkimedesloven) og hvordan den kunne nyttes for å undersøke om kronen til kongen av Syrakus var laget av ekte gull. I begeistring over denne oppdagelsen sprang han naken ut på gaten og ropte heureka.