Hesteskomagnet, stavmagnet som har hesteskolignende form slik at dens poler kommer nær hverandre. Derved blir magnetfeltet i luftgapet mellom polene konsentrert, og man får et sterkt felt som sprer seg lite utover. Hesteskomagneter er godt egnet som løftemagneter. De kan lages som permanente magneter eller som elektromagneter.