Kald olje for kjøling av petroleumsprodukter. Benyttes ofte ved crackere eller reformeringsenheter for å stoppe de kjemiske reaksjonene.