Helleflint, tett, flintlignende bergart som vesentlig består av kvarts og feltspat. Fargen er gråhvit, rødlig eller grønnlig. Dannes ved metamorfose av lavaer, tuffer og kvartsrike sedimenter. Jfr. leptitt.