Hectocotylus, arm hos hanner av blekkspruter som er spesialisert til overføring av en spermatofor til hunnen. Armen hos flere arter blir overført til hunnens kappehule, hvor den beveger seg lenge etter at den er løst av fra hannen. Man trodde lenge at dette var en parasitt, og ga den slektsnavnet Hectocotylus.