Haud illaudabilis, fork. haud, tidligere lavere karakter ved noen universitetseksamener, i motsetning til laud(abilis) ('rosverdig').