Hasselbladruller, billeart i familien snutebiller. Dekkvinger og halsskjold er ildrøde, mens hode er svart og avlangt. Kroppslengde 6–8 mm. Arten er utbredt i Sør-Norge unntatt Vestlandet og lever hovedsakelig på hassel. Hunnen lager sigdformede ruller av bladene som larvene eter og utvikles inni.