Høstfloks, hagestauden Phlox paniculata, se floks.