Hønseri, større anlegg der det produseres egg, kyllinger eller fjærfeslakt. Se fjærfe.